درباره

«زمروز» » رسانه ای مستقل و نو پا است که به هیچ سازمان و یا ارگانی وابسته نیست.

«زمروز» از انتشار مطالب و دیدگاههای متفاوت استقبال می کند. تنها شرط انتشار مطالب ارسالی، رعایت اصول حرفه ای نویسندگی و روزنامه نگاری است.

«زمروز» بازتاب دهنده زندگی ایرانیان و رویدادهای ایران و جهان است. تلاش ما برقراری ارتباط با آن گروه از مخاطبان فارسی زبانی است که از سانسورهای خبری و پوشش متفاوت اخبار رضایت ندارند و بدنبال رسانه ای برای بازتاب رویدادها، دغدغه ها و چشم‌اندازهای آنان هستند.

«زمروز» در حد توان و امکانات خود به پشتیبانی از صداهای جوان می‌پردازد که امکان انتشار مطالب حرفه ای شان از آنها سلب شده است.