موشکهای ایران در دستان حماس و جهاد اسلامی فلسطین

سخنگوی جهاد اسلامی از جمهوری اسلامی بابت موشکهای «بدر-۳» تشکر کرد. زمروز:  به گزارش وبسایت مِمری، موسسه پژوهش رسانه ای خاورمیانه، گردان قدس جهاد اسلامی فلسطین، از جمهوری اسلامی بابت موشکهای «بدر-۳» تشکر کرد. ابوحمزه، سخنگوی گردان قدس جهاد اسلامی فلسطین، در یک پیام ویدیویی که در کانال تلگرامی منتشر کرد، از جمهوری اسلامی بابت اهدای … More موشکهای ایران در دستان حماس و جهاد اسلامی فلسطین