شش ویژگی اعتراضات ضدحکومتی در ایران؛ مراد ویسی

اعتراضات بزرگ و ضدحکومتی به پدیده مهم سال‌های اخیر ایران تبدیل شده است. بر این اعتراضات که به‌رغم سرکوب‌های گسترده و خونین، همچنان ادامه دارد و رو به گسترش است، می‌توان شش ویژگی مهم برشمرد: ۱- افزایش شمار اعتراضات بزرگ مردمی اعتراضات بزرگ ضدحکومتی علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران، در سال‌های اخیر از نظر … More شش ویژگی اعتراضات ضدحکومتی در ایران؛ مراد ویسی