معترضان اصفهانی اعدام شدند

جمهوری اسلامی سه جوان معترض اصفهانی را اعدام کرد. زمروز: همزمان با اذان صبح امروز، ۲۹ اردیبهشت ماه، جمهوری اسلامی صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی را اعدام کرد. این اعدام در حالی در برابر چشم ناظران نگران جهانی صورت گرفت که حدودا هفته گذشته رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده ایران را … More معترضان اصفهانی اعدام شدند