برنج از سفره ۶۷ میلیون ایرانی حذف شد.

۶۷ میلیون ایرانی دیگر توان خرید برنج ندارند. زمروز: بنا به گزارش روزنامه همشهری، تنها ۱۵ میلیون نفر در ایران هنوز می‌توانند به راحتی برنج بخرند. بنا به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، مصرف برنج خانوارهای ایرانی به دلیل گرانی آن به شدت کاهش یافته است. کشاورز به روزنامه همشهری گفت: «۶۷ … More برنج از سفره ۶۷ میلیون ایرانی حذف شد.