وارد عمل شدن دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب»

خزعلی: دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» وارد عمل می‌شود. زمروز: انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، و خواهر مهدی خزعلی منتقد پرحاشیه ی درون نظام، از برنامه دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» خبر داد و گفت که مسئله حجاب باید از اداره‌ها شروع شود. خزعلی که سابقه دفاع از «حجاب … More وارد عمل شدن دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب»