چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

کلاه گشادی که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. زمروز: سناریوی شوم شورش سال پنجاه و هفت و به قدرت رساندن ملایان کلاه گشادی بود که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. آنطور که برخی تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران ادعا می‌کردند که بر پایه  تئوری و نظریه برژینسکی سیاستمدار و مشاور امنیت ملی … More چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

شاهزاده رضا پهلوی به «البلاد»: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟!

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه «البلاد» بحرین: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟! زمروز: شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با مونیس المردی مدیرمسئول روزنامه «البلاد» چاپ بحرین گفت  اعتراضات نیازمند حمایت و یکپارچگی است و با پیوند به یکدیگر و انتقال صدای مخالفان داخل … More شاهزاده رضا پهلوی به «البلاد»: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟!