عدالت علی؛ هراس حکومت از دادگاههای مردمی

سند افشاشده عدالت علی: دادگاه‌های مردمی راه را برای بازداشت مقام‌های ایران باز می‌کند. زمروز: یک سند «خیلی محرمانه‌»‌ از سوی گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است که در آن دادگستری استان تهران به دادگاه های مردمی اشاره کرده است. بنا به گزارش تلویزین ایران‌اینترنشنال، در سندی که گروه «عدالت علی» برای این تلویزیون … More عدالت علی؛ هراس حکومت از دادگاههای مردمی