بدهی سوریه به ایران چقدر است؟

ابراهیم رییسی روز چهارشنبه به سوریه سفر کرد. زمروز: ابراهیم رییسی امروز چهارشنبه با گروهی از مقامات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به سوریه سفر کرد. این دیدار اولین سفر ریاست جمهور حکومت اسلامی در ایران پس از ۱۳ سال به سوریه است. جمهوری اسلامی علیرغم کمکهای مالی بی شماری که به سوریه کرد تا … More بدهی سوریه به ایران چقدر است؟