بس است دیگر مماشات با حکومت اسلامی ایران؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

زمروز: روزی که در ایران قدرت را به دست گرفتند ادعا کردند که میخواهند نظم نوینی در جهان برپا سازند. نظمی که قواعد کنونی را نمی پذیرد و به جای آن قوانین و قواعد تازه‌ای را پایه‌گذاری خواهد کرد. این چنین گفتند ولی قصد واقعی آنها بازگرداندن نظم جهانی به دوران جاهلیت عرب بود. دورانی … More بس است دیگر مماشات با حکومت اسلامی ایران؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

بوی جنگ اسراییل با ایران!

آیا شمارش معکوس جنگ اسراییل با ایران آغاز شد؟ زمروز: بازگشت بایدن به به توافق هسته ای با ایران می تواند سبب شود تا اسراییل تصمیمی برخلاف خواست آمریکا  اتخاذ کند و خود کنترل اوضاع را به دست بگیرد. جان هانا، تحلیلگر ارشد موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا و مشاور امنیت ملی سابق دیک … More بوی جنگ اسراییل با ایران!