جزییات تازه مرگ مشکوک دبیر اول سفارت سوییس

همکارانش او را زنی شاد و سر زنده تعریف کرده اند. زمروز: پس از مرگ مشکوک دبیر اول سفارت سوییس در تهران، تحقیقات پیرامون علت سقوط این مقام ارشد سفارت سوییس از طبقه هفدهم برجی در منطقه کامرانیه تهران، آغاز شد. بنا به گزارش همشهری آنلاین، جسد این زن تحویل سفارت سوییس در تهران داده … More جزییات تازه مرگ مشکوک دبیر اول سفارت سوییس