مجرم شناخته شدن یک ایرانی تبار در پرونده جاسوسی دانمارک

یک ایرانی‌تبار در پرونده جاسوسی و توطئه قتل رهبر گروه «النضال»، در دانمارک مجرم شناخته شد. زمروز: دادگاه عالی دانمارک درخواست تجدید نظر یک شهروند نروژی ایرانی تبار را رد کرد. این فرد همچنین، در ارتباط با جاسوسی اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و همچنین توطئه قتل رهبر گروه «النضال الاحواز» مجرم شناخته شد. بنا بر گزارشات، … More مجرم شناخته شدن یک ایرانی تبار در پرونده جاسوسی دانمارک