فائزه هاشمی: قانون حذف غربالگری تولد نوزادان، سقط‌های غیر قانونی را بیشتر کرده است

حذف غربالگری نتیجه ای بجز افزایش تولد نوزادان معلول ندارد. زمروز: فائزه هاشمی رفسنجانی اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که قانون حذف غربالگری تولد نوزادان، میزان سقط‌های غیر قانونی و زیر‌زمینی را افزایش داده است. فائزه رفسنجانی در این مصاحبه‌ گفته است: «غربالگری اجباری را برداشتند، سقط جنین را دشوار و وسایل پیشگیری را جمع کردند. … More فائزه هاشمی: قانون حذف غربالگری تولد نوزادان، سقط‌های غیر قانونی را بیشتر کرده است