فوری: حمله سایبری به جایگاههای سوخت در شهرهای مختلف ایران

زمروز: گزارشهای رسیده حاکی از یک حمله سایبری به جایگاههای سوخت در شهرهای مختلف ایران است. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تشکیل یک جلسه فوری و اضطراری درباره اختلال سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد. تصاویری نیز از هک شدن بیلبوردهای الکترونیک … More فوری: حمله سایبری به جایگاههای سوخت در شهرهای مختلف ایران