سه قلوهای یوز ایرانی به دنیا آمدند

نوزادان «ایران»، یوز ایرانی، به دنیا آمدند. زمروز: بر پایه گفتار رییس سازمان محیط زیست، نوزادان «ایران» یوز ایرانی در مرکز تکثیر یوز ایرانی به دنیا آمده اند. فرزندان سه قلوی تازه به دنیا آمده این یوز زیبای ایرانی در شرایط  جسمانی خوبی قرار دارند و زایمان «ایران» با موفقیت انجام شده است. خبرگزاری تسنیم، با … More سه قلوهای یوز ایرانی به دنیا آمدند