مروری بر یک خبر: جنجال بر سر پیامک‌های رئیس کمیسیون اروپا به مدیرعامل فایزر

نماینده هلندی پارلمان اروپا: موضوع مورد بحث، مهمتر از تبادل سادۀ چند پیامک بوده است. زمروز: اس ام اس های خانم اورزولا فن در لاین، رئیسِ آلمانیِ کمیسیون اروپا، به مدیر عامل شرکت فایزر به موضوعی جنجالی در اروپا تبدیل شده است. پس از انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز که در آن مدعی شده بود … More مروری بر یک خبر: جنجال بر سر پیامک‌های رئیس کمیسیون اروپا به مدیرعامل فایزر