در سالروز تصویب قانون «منع حجاب»

زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود          پیشه‌اش، جز تیره‌روزی و پریشانی نبود زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت              زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود زمروز: قانون منع حجاب، که با نام اصلی قانون «آزادی نسوان» به … More در سالروز تصویب قانون «منع حجاب»