باور دبیر شورای امنیت ملی اوکراین بر عمدی هدف قرار دادن هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲

دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفت: معتقدم ایران هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲ را عمدا مورد هدف قرار داد. زمروز: یکی از مقامهای ارشد امنیتی اوکراین گفت، که به باور وی ایران هواپیمای مسافربری اوکراینی را عمدا با موشک هدف قرار داده است. بنا بر گفته این مقام ارشد امنیتی اوکراینی، قصد ایران احتمالا این بود که در شب … More باور دبیر شورای امنیت ملی اوکراین بر عمدی هدف قرار دادن هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲