چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

کلاه گشادی که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. زمروز: سناریوی شوم شورش سال پنجاه و هفت و به قدرت رساندن ملایان کلاه گشادی بود که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. آنطور که برخی تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران ادعا می‌کردند که بر پایه  تئوری و نظریه برژینسکی سیاستمدار و مشاور امنیت ملی … More چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

پیام شهبانو فرح پهلوی به نیروهای نظامی ایران

خواسته‌های مردم ستمدیده را با گلوله پاسخ ندهید. زمروز: شهبانو فرح پهلوی، در پیامی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی در خدمت جمهوری اسلامی، از آنها خواست به «خواسته‌های مردم ستمدیده» که برای دست یافتن «به ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمده‌اند»، با گلوله پاسخ ندهند. شهبانو فرح پهلوی روز شنبه دوم مرداد ماه، این پیام … More پیام شهبانو فرح پهلوی به نیروهای نظامی ایران