چه بر سر شوراهای شهر و روستا آمد؟

فساد و تباهی ساختاری حکومت اسلامی اعضای شوراها را به دلال و کارچاق‌کن تبدیل کرده است. ر دوره‌ پنجم شوراها تقریبا هفته‌ای نبود که خبر بازداشت چند عضو شورای یک شهر یا گاه همه‌ اعضای آن منتشر نشود یا گزارشی در مورد انحلال شورای یک شهر توسط وزارت کشور در سایت‌های مختلف به اطلاع عمومی … More چه بر سر شوراهای شهر و روستا آمد؟