یوفا میزبانان فینالهای فوتبال در اروپا تا سال ۲۰۲۵را معرفی کرد

یوفا رسماً میزبانان فینالهای فوتبال اروپا را اعلان کرد زمروز: اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اعلام کرد بعد از تغییر شهر و ورزشگاه میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱ از استانبول به پورتو، مکان انجام چند فینال دیگر این مسابقات و نیز لیگ اروپا در سال‌های آینده دست خوش تغییر شد. بر این اساس فینال لیگ … More یوفا میزبانان فینالهای فوتبال در اروپا تا سال ۲۰۲۵را معرفی کرد