لغو طرح ترافیک تهران

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: طرح ترافیک تا آخر ماه رمضان اجرا نمیشود. زمروز: آقای سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران خبر از  تعطیلی طرح ترافیک تهران با نظر شهردار تهران تا پایان ماه رمضان را داد .   وی ادامه داد، این تصمیم برای رعایت … More لغو طرح ترافیک تهران