دروازه‌بان ایرانی آلمیره در این تیم ماندنی شد

عقیل اعتمادی تا پایان فصل ۲۰۲۲-۲۳ در تیم آلمیره بازی خواهد کرد زمروز: عقیل اعتمادی دروازه بان ایرانی تیم فوتبال آلمیره سیتی که در لیگ دسته یک فوتبال هلند قرار دارد در دوران آماده سازی پیش فصل به همراه این تیم است. تیم آلمیره سیتی در فصل ۲۱-۲۰۲۰ لیگ دسته اول فوتبال هلنددر رتبه چهارم … More دروازه‌بان ایرانی آلمیره در این تیم ماندنی شد