پیرزنی که نمی‌داند اسرائیل کجاست!

زمروز: در روستایی سرسبز، هشتاد کیلومتری ساری پیرزنی هست که نمی‌داند اسرائیل کجاست. من ویدئویش را چند بار دیده‌ام. با اینکه لحظه غلیظ محلی دارد، روشن است که می‌گوید نمی‌دانم اسرائیل کجاست.  ایشان خانه‌اش – در واقع خانه سابقش – در روستای ایول است. بوده! مأموران جمهوری اسلامی زندگیش را بهم زده‌اند، خانه‌اش را خراب کرده‌اند … More پیرزنی که نمی‌داند اسرائیل کجاست!