دریافت دوز یادآور واکسن کرونا تا کی ادامه خواهد داشت؟

گمان نمی رود که تزریق همیشگی دوزهای یادآور کرونا کارساز باشد. زمروز: با شیوع سویه‌های جدید کرونا دیگر واکسینه شدن با دریافت دو دوز واکسن کافی نیست و تزریق دوزهای سوم و چهارم هم نیاز است. آیا این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت یا سویه اومیکرون می‌تواند پاندمی را به اندمی تبدیل کند؟ از حدود … More دریافت دوز یادآور واکسن کرونا تا کی ادامه خواهد داشت؟