سرها بریدند تا که غیرتی نشان دهند؛ پانته‌آ مدیری

دولتمردان شیفته شرع و اهل نمایش با اسلام باید وظیفه‌شناسی، عدل، حکمرانی و مسئولیت را بیاموزند. زمروز: شاید حافظ شیرازی در قرن‌ها قبل می‌دانست که در روحیه برخی افراد خشک‌مغز، فاقد اخلاق انسانی و بسته نگاه، توان و فکر آدم‌کشی هست که سرود: «سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی جنایت». قتل موناها و رومیناها در جامعه مذهب‌زده … More سرها بریدند تا که غیرتی نشان دهند؛ پانته‌آ مدیری