رییس جمهور اسراییل سعودی ها را به پیمان ابراهیم دعوت کرد

رییس‌جمهور اسرائیل:«سعودی‌ها باید به خانواده توافق ابراهیم بپیوندند.من خوشحال خواهم شد به عربستان سعودی سفر کنم» زمروز: رییس جمهور اسراییل در گفتگو با روزنامه اسرائیل هیوم، به معنای «اسرائیل امروز»، گفت: «دولت عربستان سعودی ها باید به خانواده پیمان ابراهیم بپیوندد و من قطعا خوشحال خواهم شد که به صورت رسمی از عربستان سعودی دیدن … More رییس جمهور اسراییل سعودی ها را به پیمان ابراهیم دعوت کرد