لغو تصمیم بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا توسط «دیوان اروپایی حقوق بشر»

نخست‌وزیر بریتانیا، تهدید کرد ممکن است بریتانیا از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» خارج شود. زمروز: به‌دنبال مجموعه‌ای از اقدام‌های حقوقی در شهر استراسبوگ فرانسه، مقر «دیوان اروپایی حقوق بشر»، نخستین پروازی که قرار بود گروهی از پناهجویان در بریتانیا را به رواندا منتقل کند، لغو شد و تمامی مسافران پرواز از هواپیما خارج شدند. رواندا کشوری … More لغو تصمیم بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا توسط «دیوان اروپایی حقوق بشر»