سپاه تروریستی آری یا خیر؟

گزارش ویژه؛ آیا ایران آینده به سپاه نامتعارف و پاسداران جمهوری اسلامی موازی «ارتش متعارف» نیاز دارد؟!   زمروز: دایره مخالفت‌ برخی افراد با اقدام علیه سپاه پاسداران در مواردی تا جایی رسیده که حتا با «انحلال سپاه» پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نیز ابراز مخالفت می‌کنند و با وجود اختلافاتی که در نظرات سیاسی و … More سپاه تروریستی آری یا خیر؟

چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

کلاه گشادی که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. زمروز: سناریوی شوم شورش سال پنجاه و هفت و به قدرت رساندن ملایان کلاه گشادی بود که بر سر ملت فریب‌خورده ایران گذاشته شد. آنطور که برخی تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران ادعا می‌کردند که بر پایه  تئوری و نظریه برژینسکی سیاستمدار و مشاور امنیت ملی … More چرا فعالان سیاسی از شهبانو فرح پهلوی برای رهبری و انسجام اپوزیسیون یاری نمی‌طلبند؟

حجاب، نماد بندگی زن و نماد اسلام سیاسی؛ حنیف حیدرنژاد

 چرا باید برخی از دختربچه‌ها فقط به دلیل تولد در یک خانواده و باور آن خانواده به اسلام یا به خاطر اجبار از سوی سیستم سیاسی حاکم بر یک کشور، حجاب بر سر گذاشته و آنگونه رفتار کنند که دیگران بر آنها دیکته می‌کنند؟ زمروز: جان‌مایه‌ی «حجاب» بر سلبِ اختیار زن بر بدن و رفتار … More حجاب، نماد بندگی زن و نماد اسلام سیاسی؛ حنیف حیدرنژاد

شاهزاده رضا پهلوی به «البلاد»: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟!

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه «البلاد» بحرین: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟! زمروز: شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با مونیس المردی مدیرمسئول روزنامه «البلاد» چاپ بحرین گفت  اعتراضات نیازمند حمایت و یکپارچگی است و با پیوند به یکدیگر و انتقال صدای مخالفان داخل … More شاهزاده رضا پهلوی به «البلاد»: این رژیم در حال فروپاشی است! آیا منطقه و جهان برای فردای این فروپاشی آماده‌اند؟!

قوم‌گرایی و اسلام‌گرایی در افغانستان؛ درس‌هایی برای ایران

زمروز: رژیم‌های مستبد و غیرمشروع در کشورهای خاورمیانه با تکیه بر ناآگاهی مردمان و از بین بردن جامعه مدنی، مسئله قوم و مذهب و اسلام را سرلوحه کنش‌های جمعی و سیاسی، اخبار و وقایع قرار می‌دهند؛ سردمداران اسلام سیاسی در مدتی نزدیک به پنج دهه، تنها با فریب مردم و محروم نگهداشتن آنها از آزادی‌های … More قوم‌گرایی و اسلام‌گرایی در افغانستان؛ درس‌هایی برای ایران