یورونیوز فارسی؛ باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است

زمروز: اگر کسی به عنوان سایت فارسی یورونیوز نگاه نکند احتمالا آن را یکی از سایت‌های خبر رسانی شبه دولتی در ایران خواهد پنداشت: سایتی بدون هویت، بدون نام نویسنده و گزارشگر و ویراستاری بر مطالب و کل سایت؛ تهی از هر گونه گزارش انتقادی و جستجوگرانه در مورد رژیمی تمامیت خواه و اقتدارگرا. ایرانی … More یورونیوز فارسی؛ باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است