پدیده ازدواج سفید در ایران

ازدواج سفید علیرغم تمامی موانعی که در جامعه اسلامی ایران بر سر راه دارد، با استقبال جوانان ایرانی مواجه شده است. ازدواج سفید نوعی رابطه عاطفی و جنسی بین زن و مرد است که به دو شکل می‌توان آن را تعریف کرد. برخی می‌گویند مقصود آن است که زوجین بدون خواندن صیغه عقد نکاح اقدام … More پدیده ازدواج سفید در ایران

جایگاه زنان در مسیحیت

در نوشته های پیشین به جایگاه زن در ایران و عربستان پیش از اسلام و سپس جایگاه زنان پس از اسلام ، ارزش و موقعیت آنها در پیش و پس از ورود اسلام به کشور نگاهی گذرا انداختیم و به برخی آیات و قوانین اسلامی در مورد زنها اشاره کردیم. حال در این مطلب نگاهی می کنیم به جایگاه … More جایگاه زنان در مسیحیت